НАКАЗ

 

10.06.2016                                                                                                № 21-у

 

Про випуск учнів 9-х класів

 

Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 06.05.2008 за №383/15074, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 27.02.2008 за№151/14842 (із змінами), на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації, за рішенням педагогічної ради протокол від 10.06.2016 № 11

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Вважати випущеними з навчального закладу у 2016 році з 9-А класу – 11 учнів, з 9-Б класу – 26 учнів.

2. Вручити свідоцтва про базову загальну середню освіту таким учням навчального закладу: 11 учням з 9-А классу та 25 учням 9-Б классу.

 

3. Вручити свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою:

9-Б клас

                  1. Козловському Артуру Яновичу

 

4. Класним керівникам 9-А класу Спіновій Ю.В.,  9-Б класу Олійник Ю.М. зробити відповідні записи на сторінках класного журналу в розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради» та в особових справах учнів.

10.06.2016

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Білинській Н.Г.:

5.1.Вручити свідоцтва про базову загальну середню освіту та свідоцтва з відзнакою випускникам 9-х класів в урочистій обстановці.

10.06.2016

5.2.Взяти під контроль виставлення особистого підпису учнів про одержання свідоцтва про базову загальну середню освіту в Книзі обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту.

10.06.2016

6. Секретарю школи Паньків Г.Д. внести зміни до алфавітної книги.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                               І.Я. Тивоняк