НАКАЗ

27.05.2016                                                                                                           № 12-у

 

Про випуск учнів 11 класу

 

Керуючись ст. 53 Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 06.05.2008 за №383/15074, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 27.02.2008 за№151/14842 (із змінами), на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації, за рішенням педагогічної ради протокол від 27.05.2016 № 7

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Вважати випущеними з навчального закладу у 2016 році з 11 класу 21 учня.

2. Вручити атестати про повну загальну середню освіту 19 учням навчального закладу.

3. Вручити атестати особливого зразка таким учням навчального закладу:

Голюк Ірині Олегівні, яка нагороджена золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»;

Федотовій Вікторії Вікторівні, яка нагороджена срібною медаллю «За досягнення у навчанні»

4. Нагороди Вербовського Олександра Володимировича похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні фізики».

3. Класному керівнику 11 класу Чифурко І.Є. зробити відповідні записи на сторінках класного журналу в розділі «Зведений облік навчальних досягнень учнів» у графі «Рішення педагогічної ради» та в особових справах учнів.

27.05.2016

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Білинській Н.Г.:

4.1.Вручити атестати про повну загальну середню освіту випускникам 11 класу на урочистих зборах.

28.05.2016

4.2.Взяти під контроль виставлення особистого підпису учнів про одержання атестатів про повну загальну середню освіту в Книзі обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів про повну загальну середню освіту.

30.06.2016

6. Секретарю школи Паньків Г.Д. внести зміни до алфавітної книги.

 

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                               І.Я.Тивоняк