НАКАЗ

29.08.2016 р.                                                                                                        №180

 

Про організацію методичної

роботи з педагогічними кадрами

в 2016/2017 навчальному році

 

   На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385 «Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року», плану заходів МОНУ з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліаційної угоди, затверджених наказом МОНУ від 29.01.2015 №63, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом МОН від 16.06.2015 №641; Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної середньої освіти (нових редакцій), Положень про дошкільний та загальноосвітній навчальні заклади, Програми навчання і виховання дітей від двох до семи років «Дитина» (нова редакція), відповідних нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, обласних, місцевих органів управлінь освітою, Положення про міський методичний центр закладів освіти, затвердженого наказом управління освіти Чернівецької міської  ради від 28.05.2015 № 196, наказу управління освіти Чернівецької міської ради № 282 від 29.08.2016р. «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016/2017 навчальному році», з метою вдосконалення професійної майстерності педагогів, покращення рейтингу освіти, якості надання освітніх послуг, забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Н А К А З У Ю:

 1. Вважати центром методичної роботи як важливої ланки системи управління загальноосвітнім процесом шкільний методичний кабінет.
 2. Спрямувати діяльність школи в рамках науково-методичної проблеми управління освіти Чернівецької міської ради  «Підвищення якості освітнього процесу шляхом модернізації змісту методичної роботи з педагогами навчальних закладів міста».
 3. Спланувати методичну роботу школи над вирішенням науково-методичної проблеми «Формування і розвиток високоінтелектуальної свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця у житті».
 4. Затвердити раду методичного кабінету в такому складі:
 • Білинська Н.Г. – заступник директора з навчально-виховної роботи, голова ради;
 • Солтисік Л.І . – заступник директора з навчально-виховної роботи у початкових класах, секретар ради;
 • Тивоняк І.Я. – директор школи, член ради;
 • Семенова Р.І. – заступник директора з виховної роботи, член ради;
 • Чифурко І.Є. – вчитель української мови і літератури, член ради;
 • Спінова Ю.В. – вчитель англійської мови, член ради;
 • Козловська А.В. – вчитель російської мови і літератури, зарубіжної літератури, член ради;
 • Олійник Ю.М. – вчитель математики, член ради;
 • Вербовська С.В. – вчитель біології, член ради;
 • Доманська Ф.Ф. – вчитель трудового навчання, член ради;
 • Юхимець О.А. – вчитель фізичної культури, член ради;
 • Кінер Т.М. – вчитель початкових класів, член ради.
 1. Організувати роботу шкільних методичних об’єднань та призначити їх керівників:
 • вчителів української мови та літератури – Чифурко Ірину Євгенівну;
 • вчителів зарубіжної  літератури, російської мови та літератури, історії, правознавства – Козловську Аллу Владиславівну;
 • вчителів математики та інформатики  – Олійник Юлію Миколаївну;
 • вчителів хімії, фізики та астрономії, біології та екології, природознавства, основ здоров’я,  географії, економіки – Вербовську Світлану Валентинівну;
 • вчителів іноземних мов  – Спінову Юлію Володимирівну;
 • вчителів фізичної культури, предмету ,,Захист Вітчизни”  – Юхимця Олександра Ананійовича;
 • вчителів музичного мистецтва, художньої культури, мистецтва, технічної  праці,  обслуговуючої праці,  образотворчого мистецтва – Доманську Фаріду Фаридівну;
 • вчителів початкових класів та вихователів ГПД – Кінер Тетяну Миколаївну;
 • класних керівників та класоводів – Семенову Руслану Іванівну.
 1. Довести до відома вчителів школи структуру методичних об’єднань. Зобов’язати регулярно відвідувати засідання.
 2. Забезпечити роботу предметних об’єднань школи на базі навчальних кабінетів  5, 6, 12, 14, 18А, 20, 25, 26, 34.
 3. На основі аналізу діагностичних карток вчителів затвердити таку мережу методичної роботи:
 • проблема, над якою буде працювати методичне об’єднання вчителів української мови і літератури: «Використання оптимальних форм і методів сучасних педагогічних технологій в організації навчальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури з метою розвитку та самореалізації національно свідомої мовної особистості, спроможної до конкуренції»;
 • проблема, над якою буде працювати методичне об’єднання вчителів російської мови і літератури, зарубіжної літератури, історії та правознавства: «Формування особистості учня на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу на основі якісної освіти, розвитку його творчих можливостей, самовдосконалення через підвищення рівня професійної компетентності педагогів у вимірі сучасних освітніх інновацій»;
 • проблема, над якою буде працювати методичне об’єднання вчителів іноземних мов: «Взаємопов’язаний  комунікативний і соціокультурний розвиток здібностей учнів засобами іноземної мови для підготовки їх до міжкультурного спілкування в різноманітних сферах життєдіяльності. Впровадження комунікативно-орієнтованого та діяльнісного підходу до навчання»;
 • проблема, над якою буде працювати методичне об’єднання вчителів математики, інформатики: «Формування та вдосконалення професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення розвитку життєвих компетентностей особистості»;
 • проблема, над якою буде працювати методичне об’єднання вчителів природничих наук: «Когнітивно-креативна освітня технологія як загально педагогічна індивідуально орієнтована технологія, що забезпечує розуміння дитиною навчальної інформації при вивченні предметів природничого циклу»;
 • проблема, над якою буде працювати методичне об’єднання вчителів естетичного циклу та трудового навчання: «1. Навчання в умовах проектно-технологічної освіти. 2. Інтерактивні методи навчання як один із шляхів підвищення ефективності уроку»;
 • проблема, над якою буде працювати методичне об’єднання вчителів фізичного виховання та предмету «Захист Вітчизни»: «Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу під час проведення уроків фізичної культури»;
 • проблема, над якою буде працювати методичне об’єднання вчителів початкових класів та вихователів груп продовженого дня: «Використання інноваційних технологій на уроках та заняттях у початковій школі»;
 • проблема, над якою буде працювати методичне об’єднання класоводів та класних керівників: «Формування ключових компетенцій учнів для успішної самореалізації в соціумі шляхом створення оптимального освітньо-виховного середовища».
 1. Продовжити роботу школи молодого вчителя «Пошук».
  1.  З метою вдосконалення методичного рівня, підвищення теоретичної підготовки організувати наставництво над молодими вчителями:
 • Поступак Л.З. (вчитель початкових класів) – Кінер Т.М. (вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель»);
 • Лисенко А.І. (вчитель історії та правознавства) – Дяченко А.І. (вчитель російської мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»);
 • Гайдук З.В. (вчитель української мови і літератури) – Скорик К.А. (вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»);
 • Колодрівська Н.В. (вчитель англійської мови у початкових класах) – Спінова Ю.В. (вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії);
 • Слободян В.Є. (вчитель фізичної культури) – Юхимець О.А. (вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, «старший учитель»);
 • Гриник Х.В. (вихователь ГПД) – Стефанко О.Є. (вчитель початкових класів, спеціаліст першої категорії).
  1. Підсумок роботи з молодими вчителями підвести під час проведення тижня майстерності молодого вчителя у квітні 2017 року.
 1. Продовжити роботу творчих груп:
 • «Робота з обдарованими учнями» - керівник Чифурко І.Є.;
 • «Становлення стійкого інтересу школярів до успішності у навчанні» - керівник Голубчик Т.В.
 1.  Провести епізодичні заходи з педагогами: аукціон педагогічних ідей «Підготовка учнів до ЗНО», «Мій найкращий урок».
 2.  Систематично організовувати професійну підготовку кадрів (організація курсової перепідготовки, атестації педагогічних працівників). Вдосконалювати самоосвітню роботу, організувати захист розроблених і вивчених тем-проблем вчителями (січень, 2017р.).
 3. Заступникам директора Білинській Н.Г., Солтисік Л.І., Семеновій Р.І.:
  1. забезпечити системний підхід в організації методичної роботи, дбати про її результативність, координувати діяльність  семінарів, методичних об’єднань, творчих і проблемних груп;
  2.  спланувати методичну роботу в школі виходячи з психолого-педагогічних проблем, над яким працює педагогічний колектив навчального закладу;
  3. забезпечити активну участь педагогів в шкільних, загальноміських методичних заходах;
  4. створити необхідні умови для роботи методичних об’єднань, систематично надавати допомогу їх керівникам.
 4.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Білинську Н.Г.

Директор школи                                                                І.Я.Тивоняк

 

Виконавець:                                                 Н.Г.Білинська

 

З наказом ознайомлені:

Солтисік Л.І.

Семенова Р.І.

Чифурко І.Є.

Спінова Ю.В.

Олійник Ю.М.

Козловська А.В.

Вербовська С.В.

Доманська Ф.Ф.

Юхимець О.А.

Кінер Т.М.

http://scool4cv.ucoz.ru/organizacija_metodroboti_2016_rik.doc