До першого уроку тематичні викладки літератури

Для початкової школи - «Україна - моя Батьківщина»;

для основної школи - «Моя держава – Україна»;

для старшої школи – «Незламна моя Україна».

 

До Дня вчителя усний журнал "Тобі вклоняємось й шануємо, дорогий вчителю наш!"

 

До місячника громадянського виховання усний журнал

«Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину»( Василь Симоненко)

 

До Дня українського козацтва виставка-подорож

«Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра»

Всеукраїнський конкурс"Шкільна бібліотека - 2019 "

Номінація "Шкільна бібліотека - інформаційний центр навчального закладу"

Номінація «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу»

Із досвіду роботи бібліотеки загальноосвітньої школи I-III ступенів №4

Чернівецької міської ради

 Ганна Михайлівна Галюк,

 завідувач бібліотеки ЗОШ № 4

Вступ

Шкільна бібліотека як невід’ємна структурна складова навчального закладу є безпосереднім учасником навчально-виховного процесу і разом із школою проходить непростий шлях реформ. Тому такі поняття як модернізація, інноваційний підхід є тими реаліями, навколо яких будується повсякденна робота шкільної бібліотеки.

Кабінетом Міністрів України схвалено  нову стратегію розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля сталого розвитку України». Згідно якої визначенні ключові проблеми розвитку бібліотечної справи в Україні,  встановлені пріоритети, напрями, завдання та основні дії, спрямовані на їх реалізацію.

Покоління другої половини ХХ століття стало свідком появи та динамічного проникнення у всі сфери життя нових форм подання інформації. Динамічний розвиток суспільного життя  потребує приведення рівня  освіти до вимог сьогоднішнього дня і віддаленого майбутнього. Ключова роль у налагодженні нової системи інформаційного забезпечення  відводитися шкільній бібліотеці як підрозділу, що вже нині виконує інформаційні функції.

Сучасна школа має забезпечити адекватність  змінам, які відбуваються в суспільстві, перш за все пов’язаним зі стрімким ростом інформаційно-комп’ютерних технологій.

Усвідомлюю - перед шкільною бібліотекою постає нова мета – формувати інформаційно-бібліотечні ресурси як базову діяльність у сфері медіа-освіти. Важливим завданням шкільної бібліотеки при цьому вбачаю: формування інформаційної та медіа культури школярів.

Зауважу, інформатизація – це не самоціль, а засіб забезпечення привабливості та комфортності бібліотеки, оскільки використання комп’ютерних технологій у роботі шкільної бібліотеки сприяє підвищенню її ролі у навчально-виховному процесі, забезпечує необхідні умови для творчого пошуку та роботи вчителів, інтелектуального і духовного росту учнів, гармонійного розвитку людини як найвищої цінності суспільства.

Однак, ефективно працювати з новітніми формами подання інформації, бути компетентним навігатором у інформаційних мережах, шкільний бібліотекар зможе лише, якщо достатній час та зусилля докладатиме для досягнення знань та умінь, поступово опановуючи необхідні теоретичні та практичні навички.

І. Впровадження новітніх форм роботи

Останні десятиріччя докорінно змінили умови суспільного життя, освітньої діяльності. Значно зросло інформаційне навантаження на учасників навчального процесу.  Тому, працюючи над  вирішенням науково-методичної проблеми  школи  «Формування і розвиток високоінтелектуальної свідомої особистості з громадянською позицією,готовою до конкурентного вибору свого місця у житті», в мене з’являються  сьогоденні мотивації до навчання, виховання, педагогічної діяльності, виробничого облаштування. Найбільш актуальним і значущим для нашої школи вважаю перетворення шкільної бібліотеки у бібліотечно-інформаційний центр, який діє як традиційна бібліотека з елементами медіа теки - комплексним бібліотечним обслуговуванням нового типу, яке пропонує можливість використання різноманітних ресурсів: мережа Інтернет, перегляд і прослуховування CD та DVD-дисків, самостійне інтерактивне навчання  комп'ютерним технологіям. Це саме той варіант модернізації, який доступний і необхідний кожній школі.

Пропоную ознайомитись з моїм досвідом роботи щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу шкільної бібліотеки.

На першому етапі мною були окреслені: мета проекту, завдання та етапи реалізації, можливі учасники та ризики. Мета: впровадити бібліотечно-інформаційний центр в інфраструктуру інформаційного середовища школи.

Завдання:

 • комп’ютаризація бібліотеки;
 • створення сучасних індивідуальних робочих місць для самостійного пошуку та опрацювання інформації;
 • здійснення автоматизації бібліотечних процесів.

Можливі ризики:

 • недостатня кількість хорошої комп’ютерної техніки в школі;
 • низька швидкість Інтернету, блокування деяких веб-ресурсів;
 • відсутність фінансування на комплектування бібліотечних фондів.

Відома українська письменниця Леся Українка сказала: «Самій не довго збитися з путі, та трудно з неї збитись у гурті». Вона мала рацію. Дуже складно починати будь-яку справу самотужки. Чудово, коли є люди здатні  посприяти, підтримати, допомогти. Тому я залучила до кооперації небайдужих людей, застосовуючи «Правило успішної командної роботи», вишукала можливих учасників:

 • адміністрація школи;
 • бібліотекар, учитель інформатики;
 • учителі української та зарубіжної літератури;
 • родичі,  друзі, учні.

Глибоко переконана: працюючи в атмосфері співпраці та взаємовигідного партнерства можливо досягнути великих звершень у будь-якій сфері діяльності.

На другому етапі складено перспективний план реалізації проекту. Пропоную розглянути уривок з плану:

І. Створення нормативної бази інформаційно-бібліотечного центру школи

Заходи

Термін виконання

Відпові-

дальні

Очікувані результати

1.1 Вивчення і аналіз досвіду роботи вітчизняних бібліотечно-інформаційних центрів

2013- 2014

рр.

Галюк Г.М.

Отримання інформаційних даних

1.2 Створення умов для розвитку бібліотеки:

проходження курсів з інформаційних технологій;участь у роботі семінарів, круглих столів, вебінарів тощо.

2014 – 2016 рр.

Адміністрація, бібліотекар

1.3 Автоматизація бібліотечних ресурсів:

створення електронного обліку бібліотечної документації;

створення бібліотечної сторінки на сайті школи;

впровадження і поповнення єдиного обліку навчальної літератури

2014 – 2016 рр.

Бібліотекар, учитель інформатики

Доступність і затребуваність інформації учасниками освітнього процесу

ІІ. Формування фонду БІЦ1

2.1 Своєчасне проведення обробки та реєстрації в електронному обліку надходжень літератури

 З 2014 року

Бібліотекар

Підвищення

ефективності

роботи

БІЦ

2.2 Забезпечення вільного доступу читачів до фонду бібліотеки

Постійно

2.3 Впровадження необхідних програм для ведення  електронних каталогів художньої та навчальної літератури

? (режим очікування)

 МУО2

 

 

ІІ. ВЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ

Головна мета всіх інновацій, які впроваджую у бібліотеці, — це високоефективне, якісне та комфортне обслуговування учнів-читачів, педагогів, батьків. Обслуговування читачів з допомогою інформаційних технологій суттєво відрізняється від традиційного, адже користувачу стають доступні світові інформаційні ресурси.  

     Так в нашій бібліотеці створена електронна база даних нових макетів-підручників для 4, 7 та 8-х класів; розроблено  автоматизований обліковий процес, що дає можливість  формувати звітність, нові надходження літератури, списання та міжбібліотечний перерозподіл фонду;  для вчителів є вільний доступ до репозитарію навчального контенту, електронного каталогу навчальної  програмової літератури. Для педагогічного колективу школи відкрито простір, де зібрано вчительський досвід майже за останнє десятиріччя – «Методичний банк». Це найповніша бібліотека досвіду, яка налічує близько сорока трьох тисяч статей з усіх шкільних предметів. Також є  можливість завітати на  сайт  « Методично-консультативний супровід інноваційного проекту». Де вчителі мають змогу ознайомитись із стратегією та основними принципами інформаційного забезпечення школи; дізнатись про зміст, форму та комплектацію друкованих періодичних видань;  про нові книжкові видання та огляд публікацій; про можливості інформаційних баз комп’ютерних систем. 

       Актуально, щоб науково-методичне забезпечення школи здійснювалося постійно і стабільно. Саме тому я шукаю засоби та інструменти для побудови нової системи інформаційного забезпечення, намагаюсь крокувати вперед, встигаючи   за новим інформаційним потоком у бібліотечній справі.

У бібліотеці ведеться кропітка робота із створення власних інформаційних продуктів:

 • повнотекстових документів (Додаток А);
 • електронних презентацій (Додаток Б);
 •  обліку навчальної літератури (Додаток В);
 •  довідкові і фактографічні бази даних;
 • електронні зображення - малюнки та фото;
 •  електронного щоденника роботи шкільної бібліотеки.

 Особлива увага приділяється новій формі роботи, яка започаткована у 2015 році: веденню  веб-сторінки «Бібліотека» на сайті школи. http://scool4cv.ucoz.ru

Протягом 2013 – 2016 років створено різноманітні тематичні досьє, упорядковано електронні тематичні папки, якими я та вчителі користуються в навчальному процесі. Також створюються електронні презентації для проведення тематичних бесід, усних журналів, лекторіїв. Проілюструю це прикладом презентації до бібліотечного уроку «Збережемо книгу!» (Додаток В.2)

 Були  проведені такі  бібліотечно-бібліографічні заняття: бібліотечний урок для учнів 5-х класів «Медіабезпека для учнів»; лекторій для учнів 9-11 класів «Техніка бібліографічного пошуку», де діти дізнались алгоритм пошуку літератури не тільки за допомогою звичайного карткового систематичного каталогу, а й електронного каталогу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Також здійснювалась різноманітна діяльність, щодо популяризації читання, користування книгою для оперативного пошуку,  сталого прагнення та свідомого добору джерел інформації. А саме: Урок-екскурсія для учнів перших класів «Я читач шкільної бібліотеки»; Бібліотечний урок для учнів групи продовженого дня (2–4 класи), «Скільки коштує навчальна книга»; Для учнів 6-7 класів майстер-клас «Книжкової лікарні» «Дамо підручнику друге життя». Тематичні огляди: «Книга – ключ до знань» (3-5 класи); «Літературні події та ювілеї» (7-9 класи); «Книги, якими захоплювались ваші батьки» (5-6 класи); «Довідкова література – шлях до знань» (8-11 класи); «Сходинки читацької майстерності» (9-11 класи).   

Безперечно, найбільш поширеною формою роботи  шкільної бібліотеки є індивідуальне спілкування бібліотекаря з читачем. Як свідчить мій досвід, визначальний вплив на формування стосунків дитини з книгою відбувається під час ознайомчої бесіди бібліотекаря і читача. Щоб ця зустріч була захоплюючою, мною розроблено цілу низку тем до спілкування. Позаяк  успіх кінцевого результату  залежить  від того, яке враження на дитину справить зміст прочитаного.

          Навички роботи з книгою, досвід самостійного пошуку книги в бібліотеці, користування книгою для оперативного пошуку інформації – всі ці знання отримають читачі під час бесід.  Адже «Той, хто читає, може поринути в інший світ. Саме сьогодні, коли зростає значення електронних носіїв інформації, книга дає людині можливість усамітнитися і знайти внутрішній спокій».( О. Бірхофф)

Серед бесід розрізняю бесіди про рекомендовану літературу, про прочитані книги, бесіду-консультацію.  Ось деякі з наведених тем індивідуальних бесід: «Жити у світі книжок» - бесіда для учнів початкових класів; «Правила користування шкільною бібліотекою» - для учнів перших класів та для читачів, які прийшли до нашої школи. «Десять  золотих правил читання» - для учнів 5-6 класів; « Єдині вимоги щодо збереження підручника» - для 1-11 класів; «Техніка бібліографічного пошуку» - для учнів 9-11 класів.

Також у нашій бібліотеці постійно проводяться години цікавих повідомлень, безперервно діючі книжкові виставки та тематичні викладки літератури до місячників, предметних тижнів, пам’ятних дат, ювілеїв та свят.           Серед наочних форм популяризації документів найважливіше місце посідає книжкова виставка — традиційна форма роботи бібліотеки, один із засобів впливу на інформаційну поведінку дитини.

Цінність цієї форми для читача визначається тим, що він може зняти книгу з виставки, погортати її, швидко переглянути ілюстрації, зміст, передмову. Таке первісне ознайомлення з книгою поглиблює й робить більш цілеспрямованим інтерес.

У нашій бібліотеці поширені такі інноваційні форми книжкових виставок як: віртуальна виставка «Рідне місто - ти світиш зорею…»;   виставка-вікторина «Наша сила і слава – Українська держава»;  виставка-роздум «Правові знання дітям!»; виставка-дискусія «Чи будете ви спілкуватися з людиною, хворою на СНІД?»;  виставка-порада «Як розвинути пам’ять»; виставка-хобі «Наші юні майстрині», на якій поряд із рекомендованими книгами експонувались готові вироби;  виставка одного жанру «До нас завітав Коломбо», на якій було представлено книги одного жанру — детектив; виставка-діалог «Рідне земле моя, ти козацькою славою щедра!» та інші.  Ці виставки не тільки задовольняють читацькі потреби, а й допомагають довідатися про нові книги певного жанру спонукали до більш уважного прочитання представлених джерел.  

Вважаю, що шкільна бібліотека є бажаним місцем зустрічей і спілкування, проведення змістовного дозвілля як дітей так педагогічного колективу , батьківської громади.

 

Таким чином, постійно ведеться робота із систематизації матеріалів, які відображають діяльність бібліотеки.

Надзвичайно ефективним і корисним є використання інформаційних технологій та сучасних мультимедійних засобів при підготовці й проведенні літературних вечорів, виховних заходів та фотоконкурсів. Захід перетворюється на яскраве і видовищне свято, якщо його доповнюють ілюстрації, цікаві відеоматеріали.

Одним із новітніх способів пропагування книги є буктрейлер. Що ж таке буктрейлер? Англійською book – книга,trailer – анонс. Отже слово «буктрейлер» можна перекласти як промо-ролик до книги. Це особливий вид книжкової реклами. Він представляє собою короткий відеоролик, що створює візуальний образ книги. Основне завдання буктрейлера – яскраво й образно розповісти про твір або книгу, зацікавити, заінтригувати читача, спонукати до читання.   Ознайомившись із  зразками промо-роликів  видавництв та аматорських роликів, спільно із вчителем інформатики, був створений власний продукт – промо-ролик до збірки «Зернятко».

У нашій школі з 2012 року працює літературний гурток «Зернятко» (Фотогалерея гуртка). Спочатку гурток очолювала Башинська Надія Дем’янівна, досвідчений та талановитий учитель, яка сама пише власні дитячі твори – прозу та поезію. Згодом, керівником літературного гуртка стала я,бібліотекар школи Галюк Ганна Михайлівна. Метою роботи є більш широке залучення школярів до літературної творчості дітей а також педагогічна підтримка обдарованих учнів для саморозвитку та самореалізації у суспільстві. Діяльність літературного гуртка завжди спрямована на залучення школярів до розумової праці, організації продуктивного дозвілля в галузі літературної творчості. Його відвідують школярі різного віку. На заняттях діти вчаться пізнавати навколишній світ та себе в ньому. Слухають музику, аналізують різні життєві ситуації. Свої почуття виражають в малюнку та слові. Пишуть оповідання, казки, вірші. Добирають лічилки, загадки, скоромовки.

У 2012 році за редакцією Башинської Н.Д. вийшла друкована книга – «Чарівна росинка».  Це перша книжечка про дітей і для дітей, в яку ввійшли цікаві вірші, багаті на навколишню красу, родинну теплінь та звичайні ясні будні. Наступна збірка - «Зернятко» була надрукована у 2014 році. У збірнику опубліковані перші літературні спроби школярів – учасників гуртка.

Технічним редактором даної книги була бібліотекар школи Галюк Г.М. Творчі роботи  гуртківців  друкуються  на  сторінках  Всеукраїнської дитячої газети «Долонька» та журналу «Колосок». Керівником гуртка відібрані кращі роботи обдарованих дітей; відредаговані, видрукувані і надіслані в м. Дніпропетровськ на ХІІ Міжнародний фестиваль дитячої творчості «Чарівна книжка».

Члени літературного гуртка беруть активну участь у загально шкільних літературних заходах. Так, нещодавно відбувся творчий вечір присвячений пам’яті «Небесній Сотні». Діти декламували власні твори на тему: «За цвіт життя завдячуємо полеглим». Презентували малюнки : «Найжахливіший дим – дим війни». Спільно з бібліотекарем діти створили  презентації на тему: «Чого боїться книга?», «Земля – наш спільний дім». За період існування гуртка його робота висвітлювалась місцевим телебаченням.

Перегляньмо буктрейлер власного виробництва, який рекламує здобутки гуртківців.  (Відео)

 Безперечно, літературно обдаровані учні – це талановиті діти із особливими творчими можливостями та розумовим потенціалом. У майбутньому, ми сподіваємось, наші гуртківці стануть письменниками, літературними критиками, спеціалістами у галузі філології, науковцями.  Вважаємо - це наш посильний вклад, так би мовити, «інвестиція» в інтелектуальну творчу еліту майбутньої України, яка впливатиме на культурний розвиток суспільства, визначатиме його орієнтацію на моральні й духовні цінності

 

Висновки

Осмислюючи проблеми і досягнення, свою діяльність  спрямовую на  формування інформаційно-комунікативної компетенції школярів, навчаючи їх  працювати з джерелами інформації як на традиційних носіях: книги, журнали, посібники, так і нетрадиційних носіях : електронні каталоги, картотеки, відео та аудіо матеріали тощо.

Оскільки, ера інформаційних технологій вимагає, щоб бібліотека була центром виховання інформаційної культури підростаючого покоління, що особливо актуально для бібліотеки навчального закладу, оскільки є умовою впровадження новітніх освітніх технологій, ефективним способом підготовки нових поколінь до життя, та сприяє створенню інтелекту нації для майбутнього нашої держави.

Зрозуміло, що в сучасній бібліотеці концепція інформаційного обслуговування тільки на основі друкованих носіїв застаріла, і на зміну їй прийшла нова, яка поєднує звичне обслуговування та послуги, що ґрунтуються на можливості надання в електронному вигляді найрізноманітнішої інформації.

Безсумнівно, динамічний розвиток суспільства, комп’ютерних технологій потребує від усіх нас постійного й активного впровадження інноваційну свою діяльність. Гадаю, що успішно впоратися з цим призначенням можна лише за умови активного використання і уведення сучасних нових форм і методів роботи, постійної самоосвіти, вдосконалення й творчого підходу до професійної діяльності.

 Таке ставлення до функціонування шкільної бібліотеки санкціонує удосконалення традиційних технологій та освоєнню інноваційних методів, відповідає потребам найближчого майбутнього,дозволяє створити ресурсний резерв для вирішення завдань завтрашнього дня.

 

 

 

Список використаної літератури:

 1. Ворона, Ю. А. Медіатека, як структурний підрозділ бібліотеки : (концептуально-методичні поради щодо організації) / Ю. А. Ворона. - К. : Держ. б-ка України для юнацтва, 2006. – 25 с.

2. Гаркуша В. В. Інформаційні технології в бібліотеці // Шкільний бібліотекар. — 2010. — № 1. — С. 15–17.

3. Гуцол, Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв’язання проблеми / Г. Гуцол // Бібліотечна планета. – 2010. - № 4. – С. 7–9.

4. Леся Українка. Зібрання творів у 12 тт. – К. : Наукова думка, 1975 р., т.1, с. 59.

5. Щербан Р. Реалізуємо право на доступ до електронного уряду: Інтернет технології в бібліотеках// Бібліотечний форум  України. – 2011. - №2.- С. 9-12.

Інтернет-посилання

5. Українська Бібліотечна Асоціація - http://www.ula.org.ua

6. Незалежний Бібліотечний Інформаційний Портал - http://librportal.org.ua
 

Додатки

Додаток А. Повнотекстові документи.

Додаток Б. Електронні презентації.

Додаток В. Облік навчальної літератури.

Додаток В.2 Збережемо книгу!

Перелік умовних позначень

БІЦ1 – Бібліотечно-інформаційний центр

МУО2 – Міське управління освіти

 

Зміст

Вступ …………………………………………………………………… 1

РОЗДІЛ 1. Впровадження новітніх форм роботи ……………….…… 2

1.1. Створення нормативної бази

інформаційно-бібліотечного центру школи……………….…….…..… 3

1.2. Формування фонду БІЦ …………………………………….….…... 4

РОЗДІЛ 2. Власний інформаційний продукт…………………….….…. 5

2.1. Електронний облік навчальної літератури ………………….…….. 6

2.2. Творчі здобутки літературного гуртка ………………………..…… 9

2.3 Буктрейлер «Зернятко» ……………………………………………… 10

Висновки ………………………………………………………………… 11

Список літератури ………………………………………………………. 12